Om oss

Kontoret

Vi är konsulter inom byggsektorn och kompetensförstärker genom hela byggprocessen. Från den allra första tanken på en byggnad tills den är besiktigad och klar!
Vi ritar och konstruerar, vi är projektledare och projektörer, vi är certifierade kontrollansvariga och brandprojektörer, vi utför besiktningar, energiberäkningar och tillgänglighetsutredningar.
Och vi berättar gärna mer – kontakta oss!

 

Info

Örebro Byggstatik
Skjutbanevägen 12
703 69 Örebro
Tel: 019 – 760 77 00
Fax: 019 – 760 77 29
info@orebrobyggstatik.se

Möt Vårt Fantastiska Team

Mats Eriksson

Mats Eriksson

VD

Telefon: 019-760 77 04
Mobiltel: 070-565 24 12
E-post:mats@orebrobyggstatik.se
Handläggare, byggnadsingenjör

Olivia Vanelli

Olivia Vanelli

Högskoleingenjör

Telefon: 019 – 760 77 08
Mobiltel: 070-450 45 65
E-post:olivia@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Michael Awad

Michael Awad

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 01
Mobiltel: 070-264 42 18
E-post:michael@orebrobyggstatik.se
Konstruktör, Projektansvarig

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 06
Mobiltel: 073-957 90 96
E-post:henrik@orebrobyggstatik.se
Byggnadskonstruktör

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 73
E-post:sarak@orebrobyggstatik.se
Arbetar med allmän byggprojektering

Martin Thernell

Martin Thernell

Byggnadsingenjör

Telefon: 019-760 77 05
Mobiltel: 070-565 54 94
E-post:martin@orebrobyggstatik.se
Handläggare och delägare. Certifierad brandprojektör.

Andreas Selin

Andreas Selin

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 17
Mobiltel: 070-733 28 05
E-post:andreas@orebrobyggstatik.se
Konstruktör.

Marie-Louise Ärlegård

Marie-Louise Ärlegård

Byggnadsingenjör

Telefon: 019-760 77 71
Mobiltel: 070-357 68 00
E-post:marie_louise@orebrobyggstatik.se
Arbetar med allmän byggprojektering.

Adrian Larsson Holck

Adrian Larsson Holck

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 22
Mobiltel: 073–049 50 22
E-post:adrian@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Per Nordström

Per Nordström

Byggnadsingenjör

Telefon: 019-760 77 11
Mobiltel: 070-391 68 00
E-post:per@orebrobyggstatik.se
Konstruktör och projektansvarig

Emma Särefors Dellevåg

Emma Särefors Dellevåg

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 13
Mobiltel: 070-427 60 30
E-post:emma@orebrobyggstatik.se
Arbetar med allmän byggprojektering och energiberäkningar.

Urban Skoglund

Urban Skoglund

Byggnadsingenjör

Mobiltel: 070-396 29 09
E-post:urban@orebrobyggstatik.se
Projekt- och byggledare, Kontrollansvarig behörighet K

Örjan Berglund

Örjan Berglund

Byggnadsingenjör

Telefon: 019-760 77 02
Mobiltel: 070-516 81 11
E-post:orjan@orebrobyggstatik.se
Handläggare och delägare

Anna Zetterberg

Anna Zetterberg

Ekonom

Telefon: 019-760 77 09
Mobiltel: 070-284 75 12
E-post:anna@orebrobyggstatik.se
Arbetar med de administrativa uppgifterna i företaget.

Jamal Dawud

Jamal Dawud

Ingenjör

Mobiltel: 072-168 03 55
E-post:jamal@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Kristina Vennerström

Kristina Vennerström

Byggnadsingenjör

Telefon: 019-760 77 12
Mobiltel: 070-662 45 24
E-post:kristina@orebrobyggstatik.se
Arbetar i huvudsak med brandprojektering. Certifierad brandprojektör.

Johan Östlund

Johan Östlund

Högskoleingenjör

Telefon: 019–760 77 75
Mobiltel: 070-576 22 96
E-post:johan@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Amanda Karppinen

Amanda Karppinen

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 00
Mobiltel: 070-478 24 07
E-post: amanda@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Peter Östlund

Peter Östlund

Koncernchef

Telefon: 760 77 00
Mobiltel: 070-370 89 27
E-post: peter.ostlund@orebrobyggstatik.se

Joachim Vilhelmsson

Civilingenjör

Telefon: 019-760 77 07
Mobiltel:
E-post: joachim@orebrobyggstatik.se
Konstruktör, projektansvarig, Kontrollansvarig behörighet K

 

 

 

Jimmy Johansson

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 14
Mobiltel: 073-724 85 88
E-post: jimmy@orebrobyggstatik.se
Konstruktör, projektansvarig

 

 

 

Kjell Nygren

Kjell Nygren

Civilingenjör

Telefon: 019-760 77 26
Mobiltel: 070-622 87 52
E-post:kjell@orebrobyggstatik.se
Kjell Nygren, Civilingenjör VoVByggkonsult och egenföretagare, CBC Engineering AB, med nära samarbete med Örebro Byggstatik AB. Konstruktör och projektansvarig.