Våra tjänster

Våra tjänster

Vi arbetar med allmän byggprojektering och kan även tillhandahålla följande tjänster: brandskyddsprojektering, energiberäkningar och tillgänglighetsutredningar. Med hjälp av våra dotterbolag kan vi även erbjuda tjänster så som: kontrollansvarig, byggledning, projektledning, el-projektering och besiktningar.

 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Projekt- och Byggledning.
Certifierad kontrollansvarig enligt PBL för ärenden av komplicerad art.
3D- illustrationer i program som 3ds Max Design och Revit.
Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.
El-projektering
Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar.
Rums- och byggnadsbeskrivningar.
Tillgänglighetsutredningar
Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.
Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.
Energiberäkningar i programmet VIP.
Brandskyddsdokumentationer. Certifierad Brandprojektör.