Våra tjänster

Våra tjänster

Våra engagerade medarbetare kompetensförstärker genom hela byggprocessen – från den allra första tanken på en byggnad tills den är besiktigad och klar!
Vi berättar gärna mer – kontakta oss!

 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Projekt- och byggledning

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL för ärenden av komplicerad art.

3D-illustrationer

Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar.

El-projektering

Rums- och byggnadsbeskrivningar.

Tillgänglighetsutredningar

Byggprojektering, från bygglov till bygghandlingar och relationshandlingar

Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Energiberäkningar

Brandskyddsdokumentationer, certifierade brandprojektörer